Termografia

Termovízia zobrazuje rozloženie teplotného poľa na povrchu telesa v infračervenej oblasti spektra, ktoré je ľudskému oku neviditeľné. Termovízia má široké spektrum použitia. Najčastejšie sa termovízia používa v stavebníctve a v priemysle. Medzi ďalšie využitie termovízie patrí napríklad oblasť medicíny.

Termovízia umožňuje stanoviť tepelné technické vlastnosti obvodových plášťov budov a používa sa jej pri zisťovaní skrytých chýb stavieb. Termovízia je schopná s potrebnou presnosťou tieto poruchy nájsť a pri ich správnom vyhodnotení je základným krokom pre efektívny návrh technického riešenia a následne aj pre kontrolu jeho realizácie.

Okrem kontroly úniku tepla obhliadkou budov možno pomocou termosnímačov vyhľadávať napr :
a) miesta s rizikom tvorby alergénnych plesní (termokamera a vlhkostná sonda)
b) tepelne-izolačných vlastností rozvodov tepla
c) úniky teplonosného média podlahového vykurovania

Na snímkoch získaných z vonkajšej časti objektu zisťujeme tepelné úniky v miestach podľa teplotnej škály smerom k vyšším teplotám a naopak u snímkov spravených zvnútra objektu hľadáme chladné miesta reprezentované farbami priradenými nízkym teplotám.