Termokamera

Termokamera funguje na princípe infračerveného žiarenia a meria sa s ním povrchové teploty stavebných konštrukcií. Termovízny systém zaznamenáva túto energiu bezkontaktným meracím systémom a prenáša ju na elektronické signály pomocou citlivého infračerveného detektora. Výsledkom je farebný obraz tepeľného poľa, slúžiaci k odhaleniu miest v obvodovom plášti, v ktorých dochádza k tepelným stratám vplyvom tepelných mostov. Tie sa vytvára v dôsledku konštrukčných alebo výrobných chýb, porúch alebo opotrebenia. Termokamera dokáže vyhľadávať aj stavebné anomálie ako sú dodatočné zamurovanie, prístavby, dutiny, miesta so zvýšenou povrchovou vlhkosťou, rizikom povrchovej kondenzácie a možnosti vzniku plesní.